Cielęta

Moje skromne przemyślenia na temat upadku ducha w narodzie.

George Gordon Byron „Giaur” fragment.

[…] Ojczyzno mężów nieśmiertelnej chwały!
Każda dolina, każdy wierzch twej skały,
Jakże pamiętne! bo każde z nich było
Kolebką swobód łub sławy mogiłą.
Arko potęgi! dziś, czyliź tak mało,
Czyż tylko tyle po tobie zostało? —
Wstań, niewolniku podły, wstań na chwilę,
Powiedz: ten wąwóz — czy nie Termopile?—
Ty, z duchów orlich wyrodzony płazie,
Na Leonida gnieżdżący się głazie,
Przypomnij, nazwij tych opok wyżyny,
Zatokę, wyspy — wyspy Salaminy!
Powstań! te dawne, zapomniane boje
Odnów i przywłaszcz, to dziedzictwo twoje:
Z popiołów przodków może wróg rozdmucha
Iskrę, zarodek ich wielkiego ducha.
A kto z was w boju żywota dokona,
Wliczy swe imię pomiędzy imiona,
Na których wzmiankę pochlebstwem pijani
Zwykli się trzeźwić, zwykli drżeć tyrani.
Kto z was ojczyzny z więzów nie wybawi,
Zginie, lecz tyle synom swym zostawi
Sławy, nadziei, że staną się zdolni
Rozerwać jarzmo i umierać wolni!
Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,
Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna,
Sto razy wrogów zachwiana potęgą
Skończy zwycięstwem. – Grecyja jest księgą,
W której wiekami stoi wypisano,
Że klęska wolnych jest świata wygraną.
Królowie, sławę kupując u cieśli,
Gdzieś bezimienne piramidy wznieśli;
Wolni nie dbają, chociaż czasu fala
Wszystkie grobowce i pomniki zwala,
Większe pomniki zostały nad niemi,
Zostały góry ich ojczystej ziemi.
Tam muza oczom przechodniów ukaże
Groby swobodnych, wolności ołtarze.
Długo by mówić — przechodzić okropnie
Wszystkie od chwały do niewoli stopnie —
Dosyć jest wiedzieć, że nikt nie zagrzebie
Ducha swobody — chyba on sam siebie —
Bo własne tylko upodlenie ducha
Ugina wolnych szyję do łańcucha.
***
Mieszkańcy ziem tych! macież wy powieści
Dawnym podobne? i których by treści
Natchnęły muzę do polotów szczytnych,
W ślad muzy greckiej wieków starożytnych;
Gdy ludzie byli ziemi swojej godni? —
Dziś, do niczego niezdatni — prócz zbrodni.
Z ognistą duszą, co by mogła siły
Natchnąć do dzieła godnego pomników,
Dziś oni pełzną z kolebek w mogiły
Niewolni — gorzej — słudzy niewolników,
Zmazani całą szkaradą, co brudzi,
Niewiele wyższych nad zwierzęta, ludzi;
Nie mają nawet tej dzikich odwagi,
Piersi gotowej przyjąć oręż nagi;
Tylko rozwożą przez sąsiednie państwa
Z nowym towarem stare oszukaństwa;
W tym tylko widać Greków dowcip dawny
I z tego tylko Grek na Wschodzie sławny.
Daremnie Wolność tylekroć zaklina,
Aby skruszyli jarzmo poganina,
By kark podnieśli, zgięty łańcuchami!
Nie — Grecy! — nie mam litości nad wami.
Przecież z Grecyji wziąłem te powieści,
Z czasów niedawnych i żałosnej treści.

Nie, to nie będzie post o Grecji. To będzie o trzydziestomilionowym kraju cip, starych bab i wygodnickich dorobkiewiczów. To będzie o kraju w którym każdy jest Twoim wrogiem. To będzie o kraju w którym są najdurniejsze przepisy prawne mimo że nie mają racji bytu*

Nie chodzi tu o jakże obrazowe darcie szat w ramach protestów czy o inne ekstremalne formy wyrazu. Chodzi o taką najprawdziwszą demokrację i poczucie wspólnoty.

INICJATYWA OBYWATELSKA

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507). Rozdział 8, Art. 63. 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod REFERENDUM z INICJATYWY OBYWATELI, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum. 

_____________________________________________________________

Konstytucja daje grupie co najmniej 100 000 obywateli inicjatywę ustawodawczą. 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wykonuje czynności związane z:

 • przygotowaniem projektu ustawy,
 • rozpowszechnianiem projektu ustawy,
 • zbieraniem podpisów obywateli pod projektem ustawy.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu ustawy.

Komitet może utworzyć grupa co najmniej 15 obywateli polskich. Obywatele Ci muszą mieć prawo brania czynnego udziału w wyborach, czyli posiadać prawo wybierania do Sejmu.

Komitet posiada osobowość prawną, z chwilą przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu z podpisem 1000 osób.

W imieniu i na rzecz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej występuje pełnomocnik lub zastępca Komitetu.

Po zebraniu 1000 podpisów obywateli popierających projekt, pełnomocnik komitetu zawiadamia Marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu. Podpisy te stanowią część wymaganej liczby 100 000 podpisów osób popierających projekt ustawy.

_____________________________________________________________

Czy w trzydziestomilionowym kraju liczby 100 i 500 tysięcy są nierzeczywiste? Śmiech na sali. I to w dobie globalnej wioski. SMS, e-mail, portale społecznościowe a wszystko sprowadza się do szpanowania i plucia na innych.

Reklamy

2 thoughts on “Cielęta

 1. Twoje przemyślenia zostawiam tym razem bez komentarza 🙂

  w kat. politycznie jak chcesz przekieruj J.Palikota, przeniósł się

 2. No i wypada przeprosić wszystkich którym naubliżałem. Nie żebym nie miał racji, ale to co zaserwowali nam politycy skłania do refleksji iż nic nie warto robić.

  Premier Tusku – Plusku patrząc bez mrugnięcia prosto w oczy narodu i mówiąc że większość nie może dyktować zasad wszystkim (ciekawe jak to się ma do wygrania wyborów przez PO wolą większości, hmm).

  Nie wiem czy to pójdzie przez TK w celu sprawdzenia konstytucyjności takiej decyzji czy nie, ale jednoznacznie można powiedzieć że demokracji nie ma. Nie żeby wcześniej była.

  I wcale nie idzie o to referendum. Ani się nie podpisałem (odmówiłem gdy zbierano w pracy podpisy) ani bym udziału nie wziął, a jeśli nawet to głosował bym na TAK. I nie żebym uważał że ta reforma coś uratuje. A nie przepraszam, uratuje kolesiów w ZUS przed wyschnięciem źródełka. Jeszcze troszkę się uda nachapać.

  Jednak karabin to nie jest zły pomysł.

  Jeszcze raz przepraszam.

Możliwość komentowania jest wyłączona.