Katastrofalny Kataster? Część I.

Od niedawna na wielu portalach i blogach zaczęły pojawiać się informacje o zbliżającej się katastrofie. Co lepiej poinformowane źródła podają że już na wiosnę duża ilość obywateli popadnie w kłopoty finansowe w związku z zmianą podatku od gruntów i nieruchomości na podatek katastralny. Ponieważ temat był zawsze podawany dość ogólnie postanowiłem przyjrzeć się tej sprawie. Oto kilka faktów :

Wartość katastralna nieruchomości (zwana również fiskalną) będzie wartością urzędową nieruchomości określoną w wyniku masowej wyceny, przeprowadzonej okresowo w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Wartość katastralna zawarta będzie w tzw. wielozadaniowym katastrze nieruchomości ZSIN (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach), który powstanie po modernizacji i zintegrowaniu Ewidencji Gruntów i Budynków, Ewidencji Podatkowej Nieruchomości oraz Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z art. 162. ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wartość katastralna nieruchomości, będzie wykorzystywana m.in. do ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości – do ustalenia podstawy podatku katastralnego.Wartość katastralna nieruchomości ustalana będzie na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości (nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa, nieruchomość lokalowa) na obszarze danej gminy. Powinna ona uwzględniać różnice, jakie występują między poszczególnymi nieruchomościami, oraz zbliżenie do wartości rynkowej możliwe do uzyskania przy zastosowaniu zasad przyjętych dla masowej wyceny. Wartość katastralna nie jest tożsama z wartością rynkową nieruchomości. Szacuje się, że wartość katastralna będzie o około 30% niższa od wartości rynkowej nieruchomości.Na wartość katastralną nieruchomości składać się mają:

wartość katastralna gruntu oraz wartość katastralna jego części składowych

Podstawą ustalenia wartości katastralnej poszczególnych nieruchomości mają: być mapy taksacyjne i tabele taksacyjne.

Do wprowadzenia w Polsce katastru nieruchomości Rząd RP zobowiązał się w dokumencie Unii Europejskiej „Partnerstwo dla Członkostwa z Polską” z 1998 r. Na budowę systemu Polska otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu Phare 2000 – „Budowa ZSK”, Phare 2001 – „ZSK” – Faza II oraz Phare 2003 ˝ZSK” – Faza III.

 

Kontrola NIK przeprowadzona w okresie r. 2000 – 2005 (I półrocze) wykazała że rząd nie jest w stanie dotrzymać przyjętych terminów PHARE gdyż całość prac oparła się jedynie na zawartych porozumieniach administracyjnych. Nie wykonano m.in. zadań dotyczących ustalenia zasad prawnych, organizacyjnych i technicznych wymiany danych ewidencyjnych pomiędzy centralnym ośrodkiem IPE (Integrująca Platforma Elektroniczna) a lokalnymi ośrodkami IPE oraz z księgami wieczystymi i gminną ewidencją podatkową . W badanym okresie na wdrożenie systemu wydano ok 150 mln złotych, zaś dalszych 770 mln złotych planowano wydać w dalszych etapach prac. Planowane uruchomienie systemu na koniec roku 2010 NIK określił jako całkowicie nieprawdopodobne i zawyrokował możliwość zakończenia prac na lata 2018/2019.

 

Po krytycznym dla rządu raporcie nastąpiło pewne drgnięcie w organach ustawodawczych co zaowocowało następująco :

  • Znowelizowana ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
  • Znowelizowana ustawa z dnia 21 sierpień 1997r. O gospodarce Nieruchomościami
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010r. O Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

4 listopada 2010 roku na seminarium dla przedstawicieli służby geodezyjnej i kartograficznej Główny Geodeta Kraju poinformował o zakończonym programie pilotażowym którego zadaniem było opracowanie schematów służących do sensownego/efektywnego prowadzenia w przyszłości modernizacji ewidencji gruntów na terenach wiejskich. Program pokazał w istocie skalę zaniedbań i to, co nas w najbliższych czeka. Pilotaż wykonano na 13 obiektach wzorcowych (kilkadziesiąt obrębów) w różnych rejonach Polski. Próbka jest, co prawda, zbyt mała, żeby wygenerować jakieś wiarygodne dane statystyczne, ale wystarczająca, by pokusić się o pewne generalne wnioski. A te potwierdzają fatalny stan ewidencji. Dość powiedzieć, że trzeba było opracować aż pięć różnych schematów prowadzenia modernizacji, bo przecież każda polska kraina ma swoją katastralną „specyfikę”. Okazało się również, że najwięcej do naprawiania jest na terenach byłych zaborów – austriackiego i pruskiego. W wielu powiatach mapa ewidencyjna jest w tak złym stanie, że nie pomoże już żadna modernizacja i żadna ekwilibrystyka wytycznymi, trzeba ją po prostu zrobić od nowa.

Modernizacja ewidencji to w istocie poprawianie danych. Okazuje się, że na terenach wiejskich proces ten dotyczy aż 70% działek. W pilotażu koszt modernizacji jednej działki wyniósł ok. 138 zł, łatwo zatem policzyć, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby informatyczne zabawki w rodzaju IPE nie chodziły na jałowym biegu, jak to jest obecnie.

Na naradzie nie mówiono o pieniądzach, padły za to pewne terminy. I tak: do końca 2011 roku w ZSIN mają się znaleźć dane opisowe ewidencji dla całego kraju, do końca 2012 r. – dane geometryczne, do końca 2013 – ZSIN ma osiągnąć pełną funkcjonalność.

Jak więc widać pracy jeszcze mnóstwo. Poza tym systemu podatkowego nie zmienia się w trakcie roku podatkowego tylko z dniem 31 grudnia danego roku tak aby obowiązywał od początku roku następnego. Czy jest się czego bać? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Wszystko w rękach „władzy”, znając jednak ich „wrażliwość” na problemy obywateli jak i wrodzoną zdolność do spierdolenia wszystkiego za co się wezmą patrzę na to z obawami.

O tym co możemy zrobić gdy postanowią nas zajebać napiszę w części II.

Pozdrawiam.

Reklamy

One thought on “Katastrofalny Kataster? Część I.

  1. […] away.Answers:Be The First To Answer This Question…Got a better answer? Share it below!Eric Asked: Do all hyperpigmentations fade eventually?I had bad acne on my nose 9 months ago and the…>Answers:Be The First To Answer This Question…Got a better answer? Share it below!WordPress […]

Możliwość komentowania jest wyłączona.